Skip to content

CETATEA RUPEA – JUDEȚUL BRAȘOV

Cetatea Rupea este unul dintre cele mai vechi vestigii arheologice de pe teritoriul României, primele semne de așezări omenești datând încă din paleotic și neoliticul timpuriu (5500-3500 î.H.). Prima atestare documentară datează din anul 1324, când sașii s-au răsculat împotriva regelui Carol Robert al Ungariei și s-au refugiat în interiorul cetății Castrum Kuholm. Numele de Kuholom vine de la la roca pe care a fost ridicată: bazaltul. Documente din secolul al XV-lea menționează cetatea drept un important centru comercial și meșteșugăresc, cu 12 bresle. De-a lungul timpului, cetatea a servit ca fortificație, dar și ca refugiu pentru localnicii din dealurile și văile din împrejurimi, așezarea ei fiind una strategică: la îmbinarea drumurilor ce făceau legătura, prin pasurile sud-estice, între Transilvania, Moldova și Țara Românească.